Domotica, ook wel huisautomatisering, is het domein van de huiselijke elektronica. Het woord 'domotica' is een samentrekking van het Latijnse woord domus (huis) en tica wat afkomstig is van informatica, telematica en robotica.

Definitie van domotica
De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning.

Toepassingen

 • licht in de toilet flitst automatisch aan als je er binnen gaat
 • zonneschermen gaan automatisch neer of worden opgetrokken al naar gelang het tijdstip, de aan- of afwezigheid van personen en de inval van licht
 • instellen van een bepaalde sfeer (romantische sfeer, werksfeer, leessfeer)
 • tijdsinstelling doet bepaalde apparaten op het juiste moment opstarten
 • met 1 handeling gaat het hele huis (licht, verwarming, deuren) op de nachtstand
 • de garage opent automatisch bij het herkennen van de eigen auto
 • bij inbraakalarm wordt direct een signaal gestuurd naar de bewakingsdienst
 • cliënten van een zorginstelling kunnen vrij rondlopen omdat via een Ipad gevolgd kan worden waar zij zich bevinden en deuren automatisch sluiten bij ruimten waar zij niet binnen mogen
 • etcetera.

Hieronder worden voorbeelden genoemd van projecten met domotica waarin Zwinkels Advies & Installatie actief is.

Ook bij de inrichting van presentatieruimten kan gebruik worden gemaakt van domotica. Met 1 druk op de knop komt het scherm naar beneden, wordt gelijktijdig de beamer aangezet en wanneer dit gereed is wordt automatisch het licht gedimd. Wanneer de presentatie is afgerond gaat (met wederom 1 druk op de knop) de verlichting geleidelijk -via softstart- naar normale stand.

 • Degene die als eerste het gebouw betreedt, meldt zich aan met een tag. Waar voorheen de weg naar het alarmpaneel in het donker moest worden afgelegd, wordt nu automatisch loopverlichting aangeschakeld. 
 • Vanaf het bedieningspaneel in de badmeesterpost kunnen alle attracties worden bediend, inclusief de verlichting. 
 • De whirlpool is zo geprogrammeerd, dat eenvoudig kan worden afgestemd op recreatiezwemmen danwel doelgroepzwemmen 

Het licht is zo geprogrammeerd, dat wanneer de schoolbel gaat, alle verlichting in de gangen automatisch ingeschakeld wordt. Na 10 minuten, als alle kinderen in hun klaslokaal zijn, wordt verlichting op maat geboden: bij veel daglicht in de gangen gaat het licht uit; bij weinig licht gaat het licht op 50%; is het sombere dag blijft het licht op 100% branden. 

Met deze slimme oplossing bespaart de school op jaarbasis circa 40.000 kWh.

GGZ-problematiek kan gevaarlijke situaties met zich meebrengen, zoals dwalen en verdwalen, vallen, brandgevaar. Vanuit de techniek zijn er steeds meer oplossingen mogelijk die de veiligheid van de bewoners en hun bewegingsvrijheid vergroten. Momenteel wordt gewerkt aan programmering van systemen afgestemd op de wensen van de gebruiker.