• Degene die als eerste het gebouw betreedt, meldt zich aan met een tag. Waar voorheen de weg naar het alarmpaneel in het donker moest worden afgelegd, wordt nu automatisch loopverlichting aangeschakeld. 
  • Vanaf het bedieningspaneel in de badmeesterpost kunnen alle attracties worden bediend, inclusief de verlichting. 
  • De whirlpool is zo geprogrammeerd, dat eenvoudig kan worden afgestemd op recreatiezwemmen danwel doelgroepzwemmen